Valorile

Există o legătură organică între valorile umane și personalitate umană. Fericirea mentală vine de la pace, pacea vine din iubire, iubirea este legată de non-violență, non-violența este rezultatul conduitei corecte, conduita corectă fără adevăr nu poate fi concepută. Astfel, cele cinci valori - iubire, pace, non-violență, conduită corectă și adevăr, reprezentând cinci aspecte majore ale personalității umane, sunt petalele de aceleiași flori.

Valorile Adevăr, Conduită Corectă, Pace, Iubire și Non-violența, sunt explorate treptat, datorită unei serii de aspecte ale lor.

"Astăzi, umanitatea este în declin pentru că viața este lipsită de echilibru. Dacă vom promova Valorile Umane, vom fi capabili să menținem armonia cuvenită în viață "

Aspecte ale valorilor

LA ȘCOALĂ

Universalitatea EVUSS este adaptabilă tuturor programelor și oferă un punct de convergență pentru tendințele actuale în educația orientată spre valoare. Aceasta se susține, în plus, în Declarația Organizației Națiunilor Unite Universală a Drepturilor Omului (art. 26 - 10 decembrie 1948) care spune:

"Educația trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale. Ea trebuie să promoveze înțelegerea, toleranța și prietenia între toate popoarele, intre grupurile rasiale sau religioase, și trebuie să promoveze activitățile Organizației Națiunilor Unite pentru menținerea păcii. "


  • Newsletter

  • Seminarii