Cum funcţionează Programul?

Iubirea în gândire este Adevăr
Iubirea în acţiune este Conduită Corectă.
Iubirea în simţire este Pace
Iubirea în înţelegere este Non-violenţă

METODA

Este bine cunoscut faptul că școala de astăzi este în cea mai mare parte orientată spre talentele intelectuale și îndemânare, în timp ce face prea puțin pentru dezvoltarea calităților bune și a bunului simț. După ce a pierdut autoritatea asupra comportamentului moral al elevilor săi, nu reușește să promoveze auto-control, virtuți și o atitudine conștiincioasă față de viață în general. Rezultă astfel că, dacă pe de o parte, copiilor noştri li se cere sa crească rapid pentru a putea să intre în cursa lumii ... pe de altă parte nu au nici un fel de îndrumare, nici un sens de direcţie sau vreo idee despre ce "este vorba". EVUSS oferă un plan de acțiune și propune noi strategii în domeniul educației pentru a re-orienta și adapta această tendință actuală, sugerând ceva mai de durată, constructiv și împlinitor.

Metoda sa se bazează pe presupunerea că personalitatea umană este caracterizată prin cinci aspecte fundamentale, fiecare un domeniu în care are loc învățarea, este stimulată experiența și este dezvoltată conștientizarea. Fiind corelate și interdependente aceste aspecte trebuie să fie dezvoltate și coordonate într-un mod armonios. Nu numai domeniile fizic, emotional si mental sunt luate în considerare, dar, de asemenea, facultatea discriminativ-intuitivă și centrul spiritual al ființei umane, permiţând astfel o abordare integrantă a procesului de învățare. Când corpul, mintea și sufletul infloresc la unison, rezultatul este unitatea de gândire, cuvânt și acțiune, și dacă, în același timp, copiii sunt crescuți cu înțelegerea faptului că viața nu depinde numai pentru achiziționarea de bunuri și valori materiale, atunci va fi mai ușor ca atenția să le fie direcţionată către preocupări nobile si idealuri înalte. Acest lucru este intrinsec posibil pentru EVUSS deoarece filosofia sa bazează pe convingerea fermă că există o putere inerentă de frumusețe, adevăr și bunătate în fiecare individ, ce așteaptă să fie aprinsă și însufleţită prin acțiune. Rolul profesorului și părintelui este să faciliteze apariția acesteia.

În acest scop EVUSS a asociat cele cinci aspecte ale personalității umane cu cele cinci valori care reprezintă expresia lor ideală, universală și acceptabilă de către toate culturile și credințele, și cu cele cinci tehnici de predare. Valorile Adevăr, Conduită Corectă, Pace, Iubire si Non-violență sunt tratate și analizate cu ajutorul a citatelor, povestirilor, de cântatul în grup, șederea în tăcere, și activități de grup.

EVUSS poate fi implementată fie direct, fie indirect, prin adoptarea unor planuri de lecție de valori sau prin integrarea valorii țintă în cadrul temelor școlare obișnuite, și poate fi ușor adaptat la o serie nesfârșită de activități extra-curriculare. Atât profesorii cât și părinții care sunt instruiți în EVUSS constituie cheia eficacității programului. Angajamentul lor de a practica valorile în propriile lor vieți și de a-și conduce viața in concordanță cu ele vor asigura impactul pe care îl acestea îl vor avea asupra copiilor.

"Educația bună este cea care ne învață metoda de realizare a păcii în lume, care distruge limitarea și promovează unitatea, egalitatea și coexistența pașnică între ființele umane."

  • Newsletter

  • Seminarii