Educare

Educare - Calea spre Fericirea si Pacea Globală

"Educația are două aspect.  Primul este legat de educația externe și lumească, care nu este altceva decât dobândirea de cunoștințe teoretice. În lumea modernă, vom găsi mulți oameni experiementați si cu înaltă calificare în acest aspect. Cel de-al doilea aspect cunoscut sub numele de Educare, se referă la valorile umane. Cuvântul Educare înseamnă a scoate la iveală ceea ce este înăuntrul persoanei. Valorile Umane sunt latente în fiecare ființă umană; omul nu le pot obține din afara. Ele trebuie să fie obtina dinăuntrul său. Educare înseamnă evidențierea a valorilor. Umane. Evidențiere înseamnă traducerea lor în acțiune." Sathya Sai

"Educare" este un termen adoptat pentru a acoperi toate programele de predare EVUSS, inclusiv a abilităților parentale. Aceasta se referă la introducerea "Care"  = “Empatie” (și a valorilor umane) din nou în toate sistemele de învățământ.

Ea vine de la "educere", un cuvânt latin semnificând a extrage, pentru că noi extragem valorile care sunt inerente într-o ființă umană, mai degrabă decât să impunem  copiilor ceva din exterior.

Practic, educare se referă la toate programele educaționale de predare menite a ajuta umanitatea să extragă calitățile de bunătate inerente în om, și să înțeleagă alcătuirea interioară a finite umane în raport cu lumea fizică exterioară, în scopul de a menține un echilibru perfect.

Educare recunoaște că viața este interdependentă și că noi împărtășim aceleași părți ale creației cu tot ceea ce ne înconjoară. Acest lucru ne va face să înțelegem că grija exclusiv pentru noi înșine, crezând că suntem izolați și separați este o iluzie care nu poate duce decât la dezastru.

De exemplu, astăzi, mulți oameni își ruinează sănătatea și mediul înconjurător prin felul în care trăiesc. Alimentația necorespunzătoare (de exemplu, recent s-a declarat că, în curând, viața părinților va fi mai lungă decât cea a copiilor lor din cauza obezității la tineri), alcool, droguri și niveluri ridicate de stres afectează sănătatea tot mai mult. Comerțul, profituri în afaceri, și averea personală sunt urmărite tot mai mult în detrimentul mediului înconjurător, rezultând într-un impact negativ asupra vieții oamenilor (de exemplu, risc mai mare de cancer din cauza reducerii stratului de ozon, poluare, produse chimice din lanțul alimentar, etc).

Educare are ca scop corectarea acestui dezechilibru.

Prin urmare, educare se referă la un întreg sistem de educație care oferă cunoștințe practice de educare pentru viață, și nu doar pentru a castiga mijloace de existență.

Educare recunoaște că unitatea în diversitate este scopul final al educației, având drept rezultat o lume în care trăiesc mai bine atât oamenii zilelor noastre, cât și generațiile viitoare.


  • Newsletter

  • Seminarii